ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಉಗ್ರಾಣ

ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

1
2
3
4

ಉತ್ಪಾದನಾ ಶ್ರೇಣಿ

8
7
5
6

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

1
3
2
4
5
7

ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ

1
4
3
2