ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೀಲ್

  • Heat Treatment

    ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

    ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕ್ವೆನ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಡಬಲ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್ ಉತ್ತಮ ಸಮಗ್ರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 500-650 ℃ ನಲ್ಲಿ ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • Heat-treated Steelpipe

    ಶಾಖ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸ್ಟೀಲ್ಪೈಪ್

    ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕ್ವೆನ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಡಬಲ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್ ಉತ್ತಮ ಸಮಗ್ರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.